Atrakcje turystyczne | Skansen

SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO - Muzeum Regionalne WOLSZTYN

Drukuj

W 1986 r. nad brzegiem jeziora Wolsztyńskiego otwarto Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Obiekty i eksponaty zgromadzone w skansenie pochodzą z terenów pogranicza wielkopolsko-lubuskiego. Na obszarze 3,5 ha znajduje się 13 dużych obiektów ar­chitektury wiejskiej oraz ścieżka dendrologiczna z okazami drzew i krzewów. W zbiorach skansenu znajdują się także sprzęty, narzędzia i przedmioty służące mieszkańcom do pracy i życia codziennego w zagrodzie.

W skansenie warto zwrócić uwagę przede wszystkim na przeniesioną z Solca karczmę z 1706 r., na chałupę ze Świętna z początku XIX w. z piecem chlebowym i wędzarnią wewnątrz, zagrodę z połowy X1X w. przeniesioną Reklinka oraz wiatrak koźlak z Wroniaw z 1603 r. Skansen jest również miejscem imprez folklorystycznych, urządzanych w oryginalnych wnętrzach zabytkowych obiektów. Skansen Budownictwa Ludowego Zach. Wlkp. jest placówką Muzeum Regionalnego

  Oprogramowanie INTAK ECMS